WEIMA – Briketteren van hout, kunststof, papier/cellulose en biomassa

Briketteren van hout

[ap_divider color="#CCCCCC" style="solid" thickness="1px" width="100%" mar_top="0px" mar_bot="0px"]

Hout is een waardevolle grondstof. In de vorm van briketten is de calorische waarde ervan te vergelijken met bruinkool. Of het nu om hard of zacht massief hout, spaanplaat, triplexplaat, multiplex, OSB of MDF in de vorm van houtsnippers, houtkrullen, zaagsel of schuurstof gaat; in timmerfabrieken, timmerwerkplaatsen, houtzagerijen en schaverijen of de meubelindustrie is er zeer veel houtafval. Met de brikettenpersen van WEIMA kunt u uw waardevolle afval tot compacte briketten verwerken die vervolgens voor eigen gebruik kostenbesparend kunnen worden omgezet in warmte-energie of winstgevend verkocht kunnen worden.

Kleine of grote hoeveelheden, een ding hebben ze allebei gemeen: het relatief grote volume.

Dankzij het briketteren met brikettenpersen van WEIMA wordt er een volumevermindering tot 90% behaald. Dit leidt tot een vereenvoudigde behandeling en een aanzienlijke vermindering van de opslag- en transportkosten. In vergelijking tot los stof is het ontploffingsgevaar bij briketten een stuk minder zodat de interne bedrijfsveiligheid aanzienlijk beter is. Op grond van de hoge dichtheid ervan zijn briketten uit WEIMA-persen optimaal brandveilig.

Naargelang de hoeveelheid afval die u hebt, WEIMA heeft ook voor uw doorvoer capaciteit de juiste brikettenpers in het programma. U kunt daarbij kiezen tussen verschillende briketgroottes en hoekige of ronde vormen.

Briketteren van kunststof

[ap_divider color="#CCCCCC" style="solid" thickness="1px" width="100%" mar_top="0px" mar_bot="0px"]

Wat te doen met niet-recycleerbare kunststofspanen of geschuimde kunststoffen zoals polystyreen, schuim, polyurethaanschuim en soortgelijke materialen? Deze moeten meestal tegen hoge kosten worden afgevoerd. In briketvorm kunnen deze afvoerkostengeminimaliseerd en alle behandelingen vereenvoudigd worden.
Vooral bij schuimplastic heeft het grote volume een belangrijke rol gespeeld. Dankzij het persen tot zeer compacte briketten wordt het

afvalvolume in een verhouding van 30:1 samengeperst. Hierdoor worden de kosten voor waardevolle opslagruimte geminimaliseerd en dure transportkosten bespaard.

Daar komt nog bij dat veel geschuimde kunststoffen op grond van hun lage gewicht onpraktisch zijn. Rondvliegende deeltjes zijn storend en verontreinigen de productieruimte.
Door het briketteren wordt de interne behandeling aanzienlijk vereenvoudigd.

Briketteren van papier/cellulose

[ap_divider color="#CCCCCC" style="solid" thickness="1px" width="100%" mar_top="0px" mar_bot="0px"]

Om uiteenlopende redenen zeer nuttig: het briketteren van papier en cellulose. Terwijl het briketteren van papier en pulpvezels vooral bedoeld is voor de winning van secundaire grondstoffen, worden briketten van papierstof in de praktijk uitsluitend afgevoerd. Echter bij versnipperd papiergeld, waardepapieren of documenten gebeurt het briketteren uit veiligheidsoverwegingen.

Wat de reden ook is, van papier of pulp moet u altijd proberen briketten te maken. En met de brikettenpersen van WEIMA gebeurt dat in alle gevallen op de juiste wijze.

Door het produceren van briketten met zeer hoge dichtheid, profiteert u ook van een aanzienlijke vermindering van het opslag- en transportvolume, waardoor uw kosten beduidend lager uitkomen. Wat vooral belangrijk is bij het briketteren van papierstoffen: de uitstoot van stof neemt aanzienlijk af en het gevaar op ontploffingen wordt ook minder.

WEIMA heeft verschillende series brikettenpersen voor het vervaardigen van hoogwaardige briketten.

Briketteren van biomassa

[ap_divider color="#CCCCCC" style="solid" thickness="1px" width="100%" mar_top="0px" mar_bot="0px"]

Te mooi om weg te gooien: stro, hooi, miscanthus, restanten van peulvruchten, katoen, vlas. Dit zijn allemaal waardevolle grondstoffen voor de productie van warmte-energie, als kostenbesparend eigen gebruik of voor de winstgevende verkoop. In de vorm van compacte briketten beschikken deze herbruikbare afvalstoffen, vergeleken bij los afval, over sterk verbeterde eigenschappen.

Dankzij het briketteren wordt uw materiaal zeer goed samengeperst, beschikt het over

optimale brandeigenschappen en is de verbrandingswaarde aanzienlijk verhoogd. Bovendien neemt het volume af met 90% en vallen dus de opslag- en transportkosten beduidend lager uit.

Het briketteren van biomassa‘s is door de heterogene grootte van de grondstoffen niet altijd eenvoudig. Dankzij het doordachte ontwerp kunnen brikettenpersen van WEIMA van zelfs de meeste uiteenlopende deeltjesgrootten hoogwaardige briketten produceren.