WEIMA – Briketteren van metalen

De kern bij het briketteren van metalen is de volumereductie en de winning van waardevolle secundaire grondstoffen. Het voordeel daarbij is niet alleen de latere recycleerbaarheid van het metaal, maar ook de mogelijke terugwinning van dure koelmiddelen.
Met brikettenpersen van WEIMA kunnen alle in de metaalbewerkende industrie voorkomende metaalresten zoals aluminiumbestanddelen, spanen of andere restanten aan verspaand of poedervormig metaal tot zeer compacte briketten geperst worden. Tijdens het brikettenproces worden eventueel resterende oliën en emulsies gescheiden en vervolgens teruggevoerd in het koel- en smeercircuit.

Zodra er geen olie- of emulsieresten meer zijn, kan het gebriketteerde materiaal weer als grondstof worden terug-gevoerd en hoeft het niet als (gevaarlijk) afval te worden afgevoerd.
Dit leidt tot aanzienlijk lagere kosten en is beter voor het milieu. In tegenstelling tot los materiaal bezinken briketten bij het versmelten.
Dit heeft een veel lagere brandsnelheid en geeft minder slakvorming. Bovendien is het risico van spontane verbranding van bepaalde materialen zoals magnesium veel kleiner waardoor de bedrijfsveiligheid aanzienlijk toeneemt.

Brikettenpersen van WEIMA kunnen speciaal worden ontworpen om aan de eisen voor metaalverwerking te voldoen. Dankzij diverse doorvoercapaciteiten en briketontwerpen zijn er ook voor uw toepassingen geschikte machines leverbaar. Als enige fabrikant heeft WEIMA ook een Combi-installatie in het assortiment, waarmee het metaal in een en dezelfde installatie verkleind en gebriketteerd kan worden. Dit bespaart waardevolle productieruimte en minimaliseert de kosten.
Vraag hiernaar bij ons verkoopteam, we helpen u graag op weg.

De combinatie van een enkelvoudige versnipperaar type WLM 500 of WLM 1000 en een perseenheid type TH-AL 500, 600 of TH-AL 800 verwerkt de bij aluminiumbewerking voorkomende spanen tot briketten.
Het materiaal wordt met een rotor verkleind. Langs een aanvoertransporteur wordt het materiaal daarna direct in de perseenheid ingegeven en tot briketten geperst. Bij de natbewerking, eigen aan het verspanen, worden de aan de spanen hechtende koelsmeerstoffen, emulsies op basis van mineraaloliën of op synthetische basis, hierbij tot minder dan 5 gewichtsprocent van het restvocht geperst en kunnen deze worden hergebruikt.

https://www.gibac.nl